รีวิวจริงจากผู้ศรัทธากว่า ๑,๙๐๐ ท่าน

เปิดบูชาล็อตสุดท้ายของปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ ก.ค. นี้

จำกัด ๕๘๘ องค์เท่านั้น