THE PROSPERITY BUDDHA

องค์หลวงพ่อโสธรมหามงคล มหาบารมีอันจะนำความสุข ความเจริญครั้งยิ่งใหญ่สู่ชีวิต

มากด้วยพุทธคุณครบถ้วน สมบูรณ์ ครอบจักรวาล

องค์ท่านจะช่วยบันดาลผลแก่ผู้บูชา สมปรารถนาลุล่วงตามคำขอ โด่งดังเรื่องการขอโชคลาภ เงินทอง ความก้าวหน้า กายาแข็งแรง และแคล้วคลาดจากอันตราย

ผ่านพิธีพุทธาภิเษก ฤกษ์ที่ดีที่สุด ณ วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต)

The Prosperity Buddha บูชาองค์หลวงพ่อโสธรมหามงคล มหาบารมี - ล็อต ๑ (ล็อตแรกจาก Karava Thailand)

*จำนวนจำกัด ๕๘๘ องค์เท่านั้น
8,388.00 ฿ 8,888.00 ฿

This product is unavailable

คารวะองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ เติมเต็มพลังแห่งจิตวิญญาณ
Unity of Spiritual and Modern Art

องค์หลวงพ่อโสธรมหามงคล มหาบารมี อันจะนำความสุขความเจริญครั้งยิ่งใหญ่สู่ชีวิต

จากตำนานศักดิ์สิทธิ์เล่าขานสืบต่อกันมากว่า ๖๐๐ ปี สู่ความเป็นสิริมงคลประจำบ้านแทบทุกหลังจวบจนทุกวันนี้...

มากด้วยพุทธคุณครบถ้วน สมบูรณ์ ครอบจักรวาล องค์ท่านจะช่วยบันดาลผลแก่ผู้บูชา สมปรารถนาลุล่วงตามคำขอ โด่งดังเรื่องการขอโชคลาภ เงินทอง ความก้าวหน้า กายาแข็งแรง และแคล้วคลาดจากอันตราย

เปิดจองเช่าองค์หลวงพ่อโสธร องค์สีทอง ล็อต ๑ พร้อมกัน วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๐.๐๐ น. (เที่ยงคืน)

รายละเอียดล็อต ๑

  • องค์หลวงพ่อโสธร ล็อตแรกจากทาง Karava Thailand

  • องค์หลวงพ่อโสธรผ่านพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดบางพลีใหญ่ใน (วัดหลวงพ่อโต) เพื่อเสริมความสิริมงคลแก่ผู้สักการะบูชายิ่ง ๆ ขึ้นไป

  • จำกัดจำนวน ๕๘๘ องค์เท่านั้น

  • องค์หลวงพ่อโสธรจะเริ่มจัดส่งภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยจะจัดส่งตามลำดับคิว