รวมครบ! ทุกเรื่องที่คนอยากบูชาพญานาคราชต้องรู้

การบูชาพญานาคเป็นหนึ่งในความเชื่อเก่าแก่ที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน ตามความเชื่อแล้ว องค์พญานาคถือเป็นเจ้าแห่งความร่มเย็นผาสุกทั้งปวง โดยหากบูชาพญานาคราชอย่างถูกต้องเป็นประจำ ก็จะนำมาซึ่งจิตใจที่ผ่องใสและร่มเย็น ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของชีวิตที่เป็นสุขและความสำเร็จในทุกด้านที่ต้องการ
สำหรับใครที่ต้องการบูชาพญานาคในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมช่วยเสริมบารมีและความผาสุกให้ทุกด้านของชีวิต แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นบูชาพญานาคอย่างไรให้ถูกต้อง มาทำความรู้จักเคล็ดลับการบูชาองค์พญานาคราชที่จะช่วยนำพาให้ชีวิตไปสู่ความสำเร็จกัน

บูชาพญานาคราชอย่างไรให้สำเร็จ

รู้จักองค์พญานาคราชกันก่อน

ก่อนที่จะไปเปิดเคล็ดลับการบูชาพญานาคเพื่อความสำเร็จ ลองมาทำความรู้จักประวัติความเป็นมา รวมถึงตำนานที่เกี่ยวข้องกับพญานาคกันดูสักหน่อย แล้วจะเข้าใจว่าทำไมองค์พญานาคถึงมีผู้คนเลื่อมใสและศรัทธามากมาย

ประวัติและตำนานขององค์พญานาค

‘พญานาค’ เป็นหนึ่งในตำนานลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเป็นที่รู้จักจาก ‘ประเพณีบั้งไฟพญานาค’ ที่เกิดขึ้นทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา ซึ่งนอกจากตำนานลุ่มแม่น้ำโขงแล้ว พญานาคยังปรากฏตัวอยู่ในหลากหลายภูมิภาคทั่วเอเชีย
ในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะทางอินเดียใต้ เชื่อกันว่า พญานาคเป็นสัตว์กึ่งเทพที่มีอำนาจและอิทธิฤทธิ์ เปลี่ยนรูปร่างเป็นมนุษย์ได้ และยังเป็นผู้พิทักษ์ความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมด ซึ่งในมหากาพย์อย่างมหาภารตะและศาสนาพุทธเองก็มีการพูดถึงพญานาคอยู่บ่อยครั้ง
สำหรับประเทศไทย ตำนานพญานาคมีปรากฏให้เห็นตั้งแต่สมัยสุโขทัย ทั้งยังมีความเชื่อเรื่องพญานาคที่แพร่หลาย เนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและการเผยแผ่ศาสนาพุทธ ซึ่งตามวรรณคดีไตรภูมิพระร่วงแล้ว พญานาคก็ได้รับการอธิบายว่าเป็นกึ่งสัตว์กึ่งเทพ ลักษณะคล้ายงูใหญ่ ดวงตาสีแดง มีเกล็ดหลากหลายสี และอาศัยอยู่ในบาดาลใต้เขาหิมพานต์
ตามตำนานกล่าวว่า พญานาคที่ปกครองเมืองบาดาลใต้เขาหิมพานต์นั้นจะมีด้วยกัน 9 องค์ ประกอบไปด้วย

 1. พญาอนันตนาคราช เจ้าแห่งพญานาคทั้งปวง
 2. พญาศรีสุทโธนาคราช พญานาคผู้ปกครองแม่น้ำโขงฝั่งไทย ถือศีลอยู่ที่วัดพระธาตุพนม
 3. พญาศรีสัตตนาคราช พญานาคผู้ปกครองแม่น้ำโขงฝั่งลาว มีความใกล้ชิดกับพระพุทธองค์และศาสนาพุทธมากที่สุด
 4. พญาภุชงค์นาคราช พญานาคแห่งพระศิวะ
 5. พญามุจลินท์นาคราช เป็นพญานาคที่ขดตัว 7 รอบเพื่อบังฝนถวายแด่พระพุทธเจ้า เป็นที่มาของพระพุทธรูปปางนาคปรก
 6. พญาเพชรภัทรนาคราช
 7. พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช
 8. พญายัสมัญนาคราช
 9. พญาครรตะศรีเทวานาคราช

บูชาพญานาคช่วยเรื่องอะไร?

จะเห็นได้ว่า พญานาคเป็นสัตว์เทพชั้นสูงที่อยู่คู่สังคมไทยและศาสนาพุทธมาช้านาน เชื่อกันว่า การบูชาพญานาคาราช ไม่เพียงแต่จะช่วยนำพาความสำเร็จสู่ชีวิตเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยเสริมอำนาจบารมีและความอุดมสมบูรณ์ให้ชีวิต ทำให้กินดีอยู่ดี ร่ำรวย และสมปรารถนาในเรื่องที่ดีของชีวิตทุกประการ

บูชาพญานาคอย่างไร?

สำหรับใครที่ต้องการบูชาพญานาคราชเพื่อเสริมบารมี ขอแนะนำให้เตรียมตัวอย่างถูกต้องตั้งแต่การจัดเตรียมเครื่องบูชา ไปจนถึงการสวดคาถาบูชาที่ถูกต้อง ซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้

เครื่องบูชาพญานาค

 1. ผลไม้ชื่อมงคล เช่น ส้ม มะพร้าว กล้วย มะขาม หรือผลไม้ตามฤดูกาล
 2. ดอกไม้สำหรับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น มะลิ ดาวเรือง หรือจะใช้ดอกบัวก็ได้
 3. หมากพลู
 4. ธูป 14 ดอก ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร
 5. น้ำดื่มสะอาด

คาถาบูชาพญานาค

บูชาพญานาคราชอย่างไรให้สำเร็จ

สำหรับใครที่มีเวลาจำกัด สามารถสวดบูชาองค์พญานาคได้ ดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

จากนั้นสวดคาถา
นะติตัง พญามะ นาคะ อภินัง นาคา สาธุโนภันเต ยะมะ ยะมะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

แล้วท่อง 3 ครั้ง
กายะวาจาจิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดี ศรีสุทโธ


สำหรับใครที่พอมีเวลา สามารถสวดคาถาบูชาแบบยาวได้ ดังนี้

“นะติตัง พญามะ นาคะ อภินัง นาคา สาธุโนภันเต ยะมะ ยะมะ (3 จบ)
อะ มุ หะ กะ สุ ภุ นะ ยะ คะ
นาคี นาคะ ลาโภ ลาภะ โภคา โภคะ
นะมามิหัง ประสิทธิมัง
นะโมพุทธายะ มะอะอุ”

หลังจากสวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอแนะนำให้ตั้งจิตให้มั่น ถวายการเคารพพญานาคทั้ง 4 ตระกูล ประกอบไปด้วย ตระกูลวิรูปักขะ ตระกูลฉัพพะยาปุตตะ ตระกูลกัณหาโคตะมะ ตระกูลเอราปะถะ จากนั้นจึงถวายความเคารพต่อปู่ศรีสุทโธนาคราช ชมพูนาคราช และพญานาคทั่วสากลจักรวาล

จากนั้นจึงถวายสักการะบูชา พร้อมทั้งกุศลผลบุญที่ได้ทำมาให้แด่องค์พญานาคราช พร้อมขอพรในสิ่งที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความสุข ความเจริญ ความเมตตา หรือความมงคลที่ต้องการให้บังเกิดแก่ตนเองและครอบครัว

อย่างไรก็ดี การบูชาพญานาคราชให้ประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยทั้งแรงศรัทธา จิตใจที่แน่วแน่ ไปจนถึงสัจจะที่ให้ไว้กับองค์พญานาคด้วย ดังนั้น ขอแนะนำให้ขอพรบนพื้นฐานความเป็นจริง พร้อมกับส่งแรงใจและแรงพยายามของตัวเองร่วมด้วย เท่านี้ก็จะช่วยให้พรและความมงคลทุกอย่างบังเกิดขึ้นกับชีวิตได้จริง

ข้อห้ามในการบูชาพญานาค

 1. ห้ามถวายเนื้อสัตว์ทุกชนิด เนื่องจากองค์พญานาคมีการรักษาศีลอย่างเคร่งครัด
 2. ห้ามผิดสัจจะ โกหก หรือผิดศีล
 3. ห้ามวางพวงมาลัย ดอกไม้ หรือของถวายบนศีรษะของพญานาคเด็ดขาด
 4. ห้ามเอามือตักน้ำลูบเศียร หากต้องการทำความสะอาด แนะนำให้ยกมือไหว้ พร้อมสวดคาถาเพื่อขอองค์ท่านก่อน

บูชาพญานาคในบ้านอย่างไรให้เหมาะสม

สำหรับใครที่ต้องการบูชาพญานาคในบ้าน ขอแนะนำให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 1. เตรียมของถวาย ประกอบไปด้วย ธูป 10 ดอก เทียนขาว 10 เล่ม ดอกมะลิ 10 ดอก มะพร้าวอ่อน 1 ลูกและผลไม้ 5 อย่าง น้ำสะอาด 1 แก้ว
 2. อัญเชิญพญานาคในวันพระขึ้น 15 ค่ำ โดยก่อนจะนำท่านเข้าบ้าน ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก จุดธูปและวางของถวาย พร้อมตั้งนะโม 3 จบ แนะนำให้ตั้งจิตนึกถึงพระรัตนตรัย พญานาคทุกองค์ จากนั้นเอ่ยชื่อ - นามสกุล พร้อมเลขที่บ้านของเรา
 3. กล่าวคาถาอัญเชิญ “ปัจฉิมัสมิง ทิสาภาเค สันตินาคา มหิทธิกา เตปิตุมเห อานุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะจะ” พร้อมกล่าวเชิญบารมีและความเมตตาขององค์พญานาคเข้าบ้าน พยายามนึกถึงแต่สิ่งที่เป็นมงคลและบารมีขององค์พญานาค
 4. จัดวางองค์พญานาคบริเวณใกล้บ้าน แต่อย่าให้น้ำจากหลังคาตกลงมาโดนศีรษะของท่าน
 5. หากตั้งกลางแจ้ง อย่าลืมสร้างร่มเงาถวายท่านด้วยการใช้ร่มฉัตร
 6. จัดวางองค์พญานาค อ่างบัว และของถวายทั้งหมดให้สูงกว่าระดับเอว
 7. แยกโต๊ะบูชาและของไหว้ออกจากกัน
 8. อย่าลืมบูชาองค์พญานาคเป็นประจำ เปลี่ยนน้ำ ดอกไม้ และของถวายทุกวัน หรือทุกวันพระ แนะนำให้ทำตอนเช้า เพื่อเป็นการเสริมบารมีให้เริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จมากขึ้น
บูชาพญานาคราชอย่างไรให้สำเร็จ

เพียงเท่านี้ ทุกคนก็สามารถบูชาพญานาคในบ้านและทุกสถานที่เพื่อรับความสุข ความสำเร็จ และความมงคลให้แก่ชีวิตอย่างถูกต้องแล้ว หวังว่าบทความที่นำมาฝากนี้จะช่วยให้ทุกคนได้พบเจอกับชีวิตที่เป็นสุขและเปี่ยมไปด้วยความสำเร็จจากการบูชาองค์พญานาคราชกันถ้วนหน้า สำหรับใครที่กำลังตามหาองค์พญานาคมาเพื่อบูชาที่บ้าน ติดต่อสอบถามการบูชาพญานาคที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกในวันฤกษ์ดีที่สุด ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราชกับ KARAVA THAILAND ได้ที่ LINE OA: @KARAVA.TH
June 20, 2023