องค์ท้าวเวสสุวรรณคือใคร บูชาอย่างไรให้ปังตลอดปี

องค์ท้าวเวสสุวรรณ

 

องค์ท้าวเวสสุวรรณ เป็นองค์เทพผู้ยิ่งใหญ่ในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ที่หลายคนให้ความเคารพนับถือ ด้วยความเชื่อที่ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ สามารถบันดาลความมั่งคั่ง ความร่ำรวย และช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงให้หมดสิ้นแก่ผู้ที่ศรัทธา ซึ่งหากใครสนใจ อยากเริ่มเช่าบูชาท้าวเวสสุวรรณ การมาทำความรู้จักกับประวัติท้าวเวสสุวรรณ พร้อมเคล็ดลับบูชาที่ถูกต้อง จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้การบูชามีแต่ความปัง เฮงตลอดปีตลอดไป

 

ทำความรู้จักประวัติ องค์ท้าวเวสสุวรรณคือใคร?

องค์ท้าวเวสสุวรรณ เป็นองค์เทพผู้ยิ่งใหญ่ที่ปรากฏอยู่ในหลายความเชื่อทางศาสนา จึงได้รับความนิยมและเป็นที่เคารพนับถือในหลายประเทศ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 อธิบดีแห่งอสูรผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ หรือเรียกอีกชื่อว่า ท้าวกุเวร ซึ่งแปลว่า เทพเจ้าแห่งโชคลาภ รวมถึงยังได้ชื่อว่า เป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาที่สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ที่คอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไป ใครที่บูชาเชื่อว่าจะมีโชคลาภ และความมั่งคั่งในด้านต่าง ๆ

 

ตำนานความขลังประวัติองค์ท้าวเวสสุวรรณ

องค์ท้าวเวสสุวรรณ เป็นองค์เทพที่ได้รับความนิยมในไทยเป็นอย่างมาก มีลักษณะโดดเด่นเป็นรูปยักษ์ยืนถือกระบองขนาดใหญ่ เพราะท่านเป็นเจ้าแห่งอสูร รวมถึงปกครองภูตผีปีศาจต่าง ๆ ที่มีความทรงพลังมาก จึงมีความเชื่อที่ว่า สามารถช่วยป้องกันภูตผีปีศาจ ทำให้เหล่าวิญญาณร้ายเกรงกลัว พร้อมช่วยบันดาลคำขอพรและโชคลาภความมั่งคั่งต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่ศรัทธา 

 

ซึ่งตำนานความขลังนั้นมีมาจากหลายแหล่ง โดยตำนานหนึ่งเชื่อว่า องค์ท้าวเวสสุวรรณ เคยเป็นพราหมณ์ผู้ใจบุญเปิดโรงงานขายหีบอ้อย จนทำมาค้าขายได้ร่ำรวย สั่งสมบุญด้วยการนำเงินที่ได้ไปบริจาคให้ผู้ยากไร้ ด้วยเหตุนี้ พระอิศวรได้มอบพรทำให้เป็นอมตะ และครองทรัพย์สมบัติทั้งปฐพี และแต่งตั้งให้เป็นเทพแห่งความร่ำรวย อำนวยความมั่งคั่งให้แก่ผู้ที่สักการบูชา

 

มีอีกหนึ่งตำนานที่ว่า องค์ท้าวเวสสุวรรณ แต่เดิมมีชื่อว่า กุเวรพราหมณ์ ในชาติก่อนได้ทำบุญทำกุศลไว้มาก ส่งผลให้ชาติถัดมาได้เป็นพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่งกรุงราชคฤห์ ซึ่งเป็นสหายกับเจ้าชายสิทธัตถะ (ต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า) พร้อมได้ถวายพระเวฬุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าทรงประทับ จึงทำให้มีทิพสมบัติมากมาย และเมื่อเป็นเทวดาก็มีอำนาจมาก จึงทำให้ท้าวเวสสุวรรณ ได้รับความนับถือว่าเป็นเทพที่ให้คุณทางด้านโชคลาภ ทรัพย์สมบัติ และการค้าขายนั่นเอง

 

ท้าวเวสสุวรรณคือใคร

 

เคล็ดลับบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณให้ปังตลอดปีตลอดไป

การบูชาท้าวเวสสุวรรณจะนิยมใช้ธูป 9 ดอก และดอกกุหลาบ 9 ดอก พร้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย กล่าวนะโม 3 จบ แล้วกล่าวบทสวดบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ เพื่อเป็นสิริมงคล

 

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

 

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต

เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ 

 

แนะนำให้สวดบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณเป็นประจำทุกวัน เพื่อความเป็นสิริมงคล เจริญลาภยศ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ปกป้องคุ้มครองภัย และขจัดอุปสรรคทั้งปวง รวมถึงควรที่จะปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เพื่อให้ผลลัพธ์จากการบูชา เกิดสัมฤทธิผลตามที่ใจปรารถนา ดังนี้

  • ห้ามประพฤติตนไม่ดี คือการรักษาศีล 5 ข้อ คือ การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การลักขโมยทรัพย์ การผิดลูกผิดเมียผู้อื่น การพูดเท็จ และการดื่มสุราของมึนเมา
  • ห้ามเป็นผู้ทำลายศาสนา ด้วยการยุยงหรือส่งเสริมให้ผู้อื่นหมดสิ้นความศรัทธาต่อศาสนา
  • ห้ามประกอบอาชีพไม่สุจริต คือการประกอบอาชีพที่เอาเปรียบต่อผู้อื่น
  • ห้ามเห็นแก่ตัว และหมั่นทำทาน มีน้ำใจต่อผู้อื่นเสมอ
  • หมั่นภาวนาด้วยคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณเป็นประจำ เพราะเชื่อว่า สามารถช่วยปกป้องภัยร้ายจากภูตผี และบันดาลโชคลาภ ความร่ำรวย ให้แก่ผู้บูชา

 

หากใครสนใจอยากคารวะองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ ที่เติมเต็มพลังแห่งจิตวิญญาณ ท้าวเวสสุวรรณ บันดาลทรัพย์ องค์สีทอง  จาก KARAVA THAILAND ที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) จ.ชลบุรี  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA : @KARAVA.TH

 

May 29, 2023