พญานาค อีกหนึ่งความเชื่อและความศรัทธาที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน ซึ่งคนที่ศรัทธาในองค์พญานาคจะต้องเคยได้ยินชื่อ หรือคุ้นเคย กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง ที่มีองค์พญานาคราช 7 เศียรประทับอยู่ ที่มีนามว่า พญาศรีสัตตนาคราช เป็นองค์พญานาคขนาดใหญ่ที่มีความโดดเด่นเรื่องความงดงามและสง่า ซึ่งประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ำโขง จ.นครพนม แลนด์มาร์กความศรัทธาของชาวนครพนมและคนทั่วประเทศที่เคารพในองค์พญานาค สำหรับคนที่มีความสนใจและอยากรู้ประวัติของพญานาคราช 7 เศียร วันนี้ KARAVA จะมาเล่าถึงตำนานอันศักดิ์สิทธิ์ให้ทุกคนเข้าใจแบบง่าย ๆ และแนะนำการเดินทางเพื่อไปสักการะ พร้อมบทสวดที่ช่วยเพิ่มความมงคลให้แก่ผู้ที่สักการะ

บูชาพญานาค 7 เศียร

ประวัติพญาศรีสัตตนาคราช พญานาค 7 เศียร

หากได้เดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดนครพนม บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง จะได้พบหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่ประทับของรูปปั้นองค์พญานาค 7 เศียรขนาดใหญ่ ที่มีนามว่า "พญาศรีสัตตนาคราช" ซึ่งมีความเด่นสง่า เป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้ที่พบเห็น

สำหรับประวัติความเป็นมา กล่าวถึงองค์พญานาคที่สืบสายมาจากตระกูลพญานาคตั้งแต่ครั้งพุทธกาล มีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ละแล้วจากกิเลส ตัณหา และราคะทั้งปวง ทั้งยังเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมอันดี เป็นที่น่าเคารพบูชา นอกจากนี้ ในความเชื่อดั้งเดิมยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ของพี่น้องชาวไทยและชาวลาว ที่มีความผูกพันกับองค์พญานาค โดยกล่าวถึงกษัตริย์แห่งพญานาค มีนามว่า พญาศรีสัตตนาคราช (นาคาธิบดีสีสัตตนาคบาดาล) ผู้ที่มีความอ่อนโยน มีเมตตา มักจำศีล บำเพ็ญเพียร และปฏิบัติธรรม รวมถึงยังช่วยดูแลปกปักษ์รักษาบ้านเมืองและชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถบลุ่มน้ำโขงทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวอีกด้วย ซึ่งหากได้มีการจัดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อันใดขึ้น การได้อัญเชิญหรือบอกกล่าวพญาศรีสัตตนาคราช ก็จะทำให้พิธีกรรมนั้นมีอานุภาพและมีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น

ประติมากรรมที่งดงามของพญาศรีสัตตนาคราช องค์พญานาค 7 เศียร

สำหรับรูปปั้นองค์พญาศรีสัตตนาคราชนั้นมีที่มาจากความเชื่อว่า พญาศรีสัตตนาคราชได้เลื้อยข้ามผ่านจากแม่น้ำโขง และมาประทับอยู่บริเวณลานริมฝั่งไทยแห่งนี้ เพื่อเข้ามาดูแลความอยู่ดีกินดี และมอบความผาสุก ร่มเย็นแก่บ้านเมือง ชาวบ้านแถวนี้จึงได้ทำการสร้างองค์ประติมากรรมที่งดงามของพญาศรีสัตตนาคราช ในลักษณะเป็นองค์พญานาคราช 7 เศียร สร้างจากทองเหลืองทั้งองค์ มีขนาดกว้าง 4.49 เมตร สูง 10.90 เมตร ประดิษฐานบนแท่นทรงแปดเหลี่ยม ทำให้โดยรวมมีความสูง 16.29 เมตร และมีน้ำหนักรวม 9 ตัน นอกจากนี้ เส้นสังวาลที่ประดับยังเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ในอดีตกาล รวมถึงเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครพนมในปัจจุบันอีกด้วย จึงเป็นองค์พญานาคสีทองที่มีความโดดเด่นและสง่างาม รวมถึงเป็นแลนด์มาร์กสำคัญสำหรับชาวริมฝั่งแม่น้ำโขงแห่งนี้อย่างมาก ซึ่งเชื่อกันว่าผู้ที่มาขอพรจากองค์ท่านจะได้รับความสมปรารถนาทั้งปวง

แนะนำการเดินทางไปสักการะ

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการเดินทางไปชมความงามและสักการะองค์พญานาค 7 เศียร ในทุกปีจังหวัดนครพนม จะมีการจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ในวันที่ 7 เดือน 7 บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางโดยการขับรถ จุดเริ่มต้นกรุงเทพฯ มาที่จังหวัดนครพนม โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง หรือหากต้องการความสะดวก ก็สามารถเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพฯ มาลงที่สนามบินนครพนมได้ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที จากนั้นก็เช่ารถขับมาที่บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ตั้งอยู่หน้าสำนักงานป่าไม้ ถนนสุนทรวิจิตร ซึ่งโดยรอบของลานจะมีการตกแต่งที่สวยงาม คนที่เข้ามาสักการะสามารถใช้บริการดอกไม้ ธูปเทียนในบริเวณนี้ โดยการสักการบูชาองค์พญานาค จะใช้ธูปหอม 19 ดอก และพวงมาลัยดอกมะลิ 1 พวง พร้อมกล่าวคำบูชาพญาศรีสัตตนาคราช

คำบูชาพญาศรีสัตตนาคราช

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)
กาเยะนะ วาจายะ วะ เจตะสาวา
อิมัง สิริสัตตะนาคะ ราชะนามะกัง
อะหัง วันทามิ สัพพะทา
สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม

สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาและต้องการบูชาพญานาค คารวะองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ ที่ KARAVA THAILAND มีองค์พญานาคราชองค์สีทองอร่าม ผู้สั่งสมบุญญาบารมี และอิทธิฤทธิ์อันล้ำเลิศ ที่ผ่านพิธีปลุกเสก ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช จ.นครพนม เพื่อเสริมความสิริมงคลแก่ผู้สักการบูชายิ่ง ๆ ขึ้นไป สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA : @KARAVA.TH https://line.me/ti/p/~@karava.th

 

August 21, 2023 — Primal Clients